Fiskifarayvirlit

Skip og bátar skuldu skrásetast hjá antin Fútanum í Tórshavn, ella sýslunum kring landið sambært fyriskipan frá 27. februar 1903:

"Anordn. (Nr. 29) angaaende Forholdsregler, sigtende til Ordningen af Fiskeripolitiet i Havet omkring Færøerne og Island udenfor dansk Søterritorium."

§ 3.
"Alle i Kongeriget (derunder indbefattet Færøerne) hjemmehørende Fartøjer og Baade, der anvendes til Fiskeri i Havet omkring Færøerne og Island udenfor Søterritoriet, og som efter § l i Søloven af lste April 1892 have Ret til at føre dansk Flag, skulle optages i et særligt Register over Fiskerfartøj er.
Registreringen sker ved Toldvæsenets, paa Færøerne ved Landfogdens og Sysselmændenes Foranstaltning og efter Amtmandens nærmere Bestemmeise distriktvis, saaledes at der for hvert Distrikt haves en fortløbende Række af Tal med et eller flere af Distriktets Begyndelsesbogstaver foran, og at ethvert Fartøj erholder det eller de Bogstaver, der betegne det Distrikt, hvor det er hjemmehørende, og et Indregistreringsnummer inden for den Rækkefølge af Numre, der høre til Distriktet."

(Færøsk Lovsamling, I Bind: 1559-1923)

Hesar protokollir eru hondskrivaðar og skipaðar eftir havnakenningar bókstavum/nummar.