Afgivt af faste Eiendommes Værdie 1810

Forordning hvorved i Kongerigerne Danmark og Norge med underliggende Lande indtil videre paabydes en Afgivt af faste Eiendommes Værdie hver Gang, disse overdrages til nye Eier, og af al øvrig Eiendoms Værdie hver Gang, samme gaaer i Arv, samt af Fæste-, Bygsel- og Arvefæstesteder saa ofte, disse af nye Fæster, Leilænding eller Arvefæster tiltrædes. - Kiøbenhavn, den 8de Februarii 1810.